فال با قرآن

نحوه گرفتن فال

با وضو قرآن را بدست بگير، آن را زيارت كرده و با توجه به نيتي كه در دل داري ، صفحه اي از كتاب خدا را باز كن. از آن صفحه ، هفت ورق جلو برو. بعد از آن ، از ابتداي صفحه، هفت سطر بشمر و پايين بيا. بعد در ميان سطرهاي بعدي ، هفت بار كلمه ان را پيدا كن. بعد از يافتن هفتمين بار از كلمه ان ، دوباره هفت سطر بشمر و جلوتر برو. ابتداي سطر هفتم از هفتمين كلمه ان كه پيدا كرده اي، اولين حرفي كه سطر با آن شروع شده، معني فال توست. آن را با دستور پایین معني كنید!

 

  الف خير و صواب است
 ت ببايد توبه زان كار
 ج بكن جهدي و مي كوش
 خ امان از خوف ميجوي
  ذ تو خود آن خوار بيني
  ز بيابي مال
 ش خصومت پيشت آيد
 ض در آن كار است گراني
  ظ ظفر بر دشمنان است
 غ خطر باشد،بده مال
 ق شوي مقبول در قول
 ل برآيد حاجتت زود
 ن  بود آن كار نيكوي
 ه‌ خدا خشنود و خصمان
 ي  ز غايب مژده يابي
 ب از منعمانت ، فتح بابست
 ث دنيا و دين بر دست مي آر
 ح از اقربا ، جام خوشي نوش
  د اصحاب دولت را خبرگوي
  ر نيكي بود ، شادان نشيني
 س بيني سعادتهاي بي حد
 ص اي خواجه ، صبر و مكث بايد
 ط زاهد شوي ، تقوي براني
 ع امر محبتها عيان است
 ف شادي تو را باشد به هر حال
 ك ايمن نبايد بود از هول
 م آيد ملامتهاي مشهود
 واو هست نعمت توي در توي
  لا تشويش باشد ني نه چندان
كه خشنود اني از نعم المابي

کليه حقوق اين مطالب متعلق  به سايت http://www.khiyav.ir/  ميباشد و کپي برداري از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد